A educación secundaria é unha etapa que coincide con importantes cambios nos rapaces e rapazas. Ainda que na maioría dos casos os alumnos e alumnas da ESO non teñen problemas para comprender a materia, a miúdo despístanse con facilidade e requiren un apoio e seguimento para acadaren resultados exitosos no ámbito académico.