En Afíate traballamos cada día para ofrecer unha formación de calidade. Combinamos a formación presencial e a distancia para adaptarnos ás necesidades de cada alumno e propoñerlle un modelo de ensinanza a súa medida. Impartimos clases especializadas en ciencias, cun máximo de tres alumnos por aula, para optimizar o voso tempo e sacar o máximo partido o voso esforzo. Desta maneira conseguimos un rendemento e resultados execentes.

Lo escuché y lo olvidé.

Lo vi y lo entendí.

Lo hice y lo aprendí.

Confucio 551-479 a.C.